Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-24: Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci

ZK-03-2020-24.pdf, ZK-03-2020-24pr01.xlsx , ZK-03-2020-24pr02.docx , ZK-03-2020-24pr03.doc

Číslo materiálu 24
Číslo jednací ZK-03-2020-24
Název Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemků od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.

Majetkový odbor požádal Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci o bezúplatný převod  pozemků uvedených v materiálu ZK-03-2020-24, př. 1.

Pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu pro Státní statek Jeneč, s. p. v  likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6.

V souladu s ustanovením § 16. odst. 8, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku v platném znění, vypracoval Státní statek Jeneč, s. p. v likvidaci Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků uvedených v materiálu ZK-03-2020-24, př. 2, kterou hodlá Kraji Vysočina darovat pozemky v k. ú. Pavlov u Rynárce, Chrtníč, Petrovice u Štoků a Ronov nad Sázavou.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatné nabytí pozemků u vedených v materiálu ZK-03-2020-24, př. 1 od České republiky s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky budou následně předány dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Smlouva o bezúplatném převodu je uvedena v materiálu ZK-03-2020-24, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-24, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11 Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina podle smlouvy o bezúplatném převodu pozemků dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 2  a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0769/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v  likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 2012 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz