Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-46: Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-03-2020-46.pdf, ZK-03-2020-46pr01.pdf , ZK-03-2020-46pr02.doc

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-03-2020-46
Název Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz