Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-47: Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-03-2020-47.pdf, ZK-03-2020-47pr01.doc , ZK-03-2020-47pr02.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací ZK-03-2020-47
Název Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz