Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-51: Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem

ZK-03-2020-51.pdf, ZK-03-2020-51pr01.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-03-2020-51
Název Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" se Středočeským krajem
Zpracoval P. Bartoš, K. Krčálová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina na základě přijatého usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0447/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 uzavřel dne 17. 3. 2020 se Středočeským krajem Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky. Nyní, na základě dohody smluvních stran je uzavírán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky, spočívající v upřesnění vzájemné spolupráce. Jedná se o specifikaci vzájemného vykazování jednotlivých výkonů. Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky je uveden v materiálu ZK-03-2020-51, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu ZK-03-2020-51, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 3. 2020 a usnesením č. 0592/10/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu ZK-03-2020-51, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor dopravy a silničního hospodářství (30. 5. 2020)
Termín 30. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz