Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-55: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-55.pdf, ZK-03-2020-55pr01.pdf , ZK-03-2020-55pr02.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací ZK-03-2020-55
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z Programu UNESCO 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotací městům s památkami UNESCO.

Na základě výzvy Programu UNESCO 2020 pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina byly podány ke dni uzávěrky 29. 2. 2020 žádosti všech tří měst s památkami UNESCO: město Telč na projekt „Telč Město UNESCO“ ve výši 500 000 Kč, město Třebíč na projekt „Třebíč - oprava střešního pláště na Zadní synagoze“ ve výši 500 000 Kč a město Žďár nad Sázavou na projekt „Obnova zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“ ve výši 500 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO 2020 podle materiálu ZK-03-2020-55, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-55, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 4. 2020 a usnesením č. 0655/12/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu UNESCO 2020 (ORJ 4000000016) činí 1 500 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO 2020 podle materiálu ZK-03-2020-55, př. 1;
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz