Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-56: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-56.pdf, ZK-03-2020-56pr01.pdf , ZK-03-2020-56pr02.pdf , ZK-03-2020-56pr03.pdf , ZK-03-2020-56pr04.pdf , ZK-03-2020-56pr05.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací ZK-03-2020-56
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci programu PAMÁTKY 2020 na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

Uzávěrka programu „PAMÁTKY 2020“ byla dne 15. 2. 2020. Bylo doručeno celkem 122 žádostí s celkovým finančním požadavkem 20 670 709 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 14 500 000 Kč. Program se skládal ze dvou podprogramů - A. Obnova památek - doručeno 107 žádostí za 20 311 995 Kč (alokace 14 mil. Kč), B. Zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek - doručeno 15 žádostí za 358 714 Kč (alokace 500 tis. Kč). Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 9. a 23. 3. 2020. Z hlediska administrativního nesouladu byly vyřazeny 4 projekty. Vzhledem k podvisu v podprogramu B o 141 286 Kč, byla tato částka převedena do podprogramu A a projekty na zpracování předprojektové dokumentace budou podpořeny všechny. Členy řídícího výboru byly v rámci podprogramu A hodnoceny 103 projekty. Z nich je navrženo 72 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 5 projektů bylo poměrně kráceno a zbývajícím 26 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem bylo rozděleno:

  • podprogram A 77 projektů za 14 141 286 Kč
  • podprogram B 15 projektů za 358 714 Kč
Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje:

V přílohách ZK-03-2020-56, př. 4 a ZK-03-2020-56, př. 5 jsou uvedeny dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 4. 2020 a usnesením č. 0656/12/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Památky 2020 (ORJ 4000000013) činí 14 500 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz