Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-59: FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046

ZK-03-2020-59.pdf, ZK-03-2020-59pr01.pdf , ZK-03-2020-59pr02.pdf , ZK-03-2020-59pr03.doc

Číslo materiálu 59
Číslo jednací ZK-03-2020-59
Název FOND VYSOČINY – Regionální kultura 2019 - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV 02734.0046
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

V rámci programu „Regionální kultura 2019“ byla uzavřena s městysem Kamenice Smlouva o poskytnutí dotace ID FV02734.0046 (ZK-03-2020-59, př. 1) na projekt „Kulturní březen 2020“ ve výši 37 200 Kč. Vzhledem k vzniklé situaci, kdy byly zrušeny všechny společenské, sportovní a kulturní akce požádal městys Kamenice o přesunutí realizace projektu na březen 2021 a ukončení jeho realizace do 30. 6. 2021. Žádost je přílohou materiálu ZK-03-2020-59, př. 2.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost byla podána včas (tj, před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace) a aktuální stav kolem pandemie COVID-19 neumožňuje realizaci této plánované akce, navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-59, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0750/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0046 dle materiálu ZK-03-2020-59, př. 3.

Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz