Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-71: Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

ZK-03-2020-71.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací ZK-03-2020-71
Název Dotace v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) na realizaci rozvojového programu a jeho zprostředkování určeným organizacím.

Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 č j. 010/2020-50_SG_A schválilo MŠMT dotaci v rámci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ ve výši 1 253 000 Kč. Jedná se o účelovou dotaci na rok 2020 pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a pro Gymnázium Jihlava. Dotaci lze použít na:

  • přípravu sportovců – žáků studujících obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, včetně zahraniční přípravy (náklady na soustředění a přípravné akce, na trenérské, zdravotní, metodické a technické, servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, příspěvek na regeneraci žáků a ostatní neinvestiční náklady potřebné k zajištění přípravy sportovců),
  • zabezpečení sportovců – žáků studujících obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, zabezpečení pedagogických pracovníků – trenérů a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u škol pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovné, včetně pojištění sportovního materiálu, další vzdělávání trenérů a ostatní neinvestiční náklady potřebné k zajištění fungování činnosti Sportovního gymnázia.
Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

Stanoviska Rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0559/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Návrh usnesení bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na rok 2020 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz