Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-76: Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina

ZK-03-2020-76.pdf, ZK-03-2020-76pr01.doc , ZK-03-2020-76pr02.pdf , ZK-03-2020-76pr03.pdf

Číslo materiálu 76
Číslo jednací ZK-03-2020-76
Název Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší žádost Fotbalové asociace České republiky o prodloužení platnosti Memoranda o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina (materiál ZK-03-2020-76, př. 3).

Dne 23. 6. 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0350/04/2015/ZK o uzavření Memoranda o spolupráci mezi Fotbalovou asociací České republiky, Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava. Toto memorandum má platnost do 30. 6. 2020.

V pětiletém období fungování fotbalové akademie, organizované Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina, poskytnul Kraj Vysočina dotace na činnost v celkové výši 6 941 842,45 Kč. Žadatel navrhuje zbývajícím stranám prodloužení Memoranda o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Kraje Vysočina do 30. 6. 2022.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá orgánům kraje k projednání návrh dodatku č. 1 (materiál ZK-03-2020-76, př. 1) a původní podepsané Memorandum o spolupráci (materiál ZK-03-2020-76, př. 2).

Podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, má zastupitelstvo právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle § 59 odst. 1 téhož zákona.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0756/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k memorandu dle materiálu ZK-03-2020-76, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz