Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-77: Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život

ZK-03-2020-77.pdf, ZK-03-2020-77pr01.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-03-2020-77
Název Uzavření dodatku k partnerské smlouvě v rámci projektu Učíme se ze života pro život
Zpracoval L. Líbalová, L. Mondeková
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0451/03/2018/ZK rozhodlo uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

U partnera projektu Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč (IČO 60418460) došlo v průběhu realizace projektu ke změnám rozpočtu. Z toho důvodu je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o partnerství dle materiálu ZK-03-2020-77, př. 1.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít dodatky k partnerské smlouvě s partnerem projektu Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (IČO 60418460) dle materiálu ZK-03-2020-77, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0755/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě s partnerem projektu Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (IČO 60418460) dle materiálu ZK-03-2020-77, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz