Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-82: Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019

ZK-03-2020-82.pdf, ZK-03-2020-82pr01.pdf , ZK-03-2020-82pr02.xls

Číslo materiálu 82
Číslo jednací ZK-03-2020-82
Název Udělení Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2019
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o udělení Ceny Kraje Vysočina v rámci soutěže s názvem SKUTEK ROKU 2019. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0542/08/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU („Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1; vyhlašuje soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 2.“).

Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území a neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech angažovali. Cena Kraje Vysočina s názvem Skutek roku se uděluje osobám, které se podílely na aktivitách v oblasti rozvoje území Kraje Vysočina a neziskového sektoru. Oceňovány jsou skutky jednotlivých fyzických osob a projekty právnických osob, které byly realizovány na území Kraje Vysočina v předcházejícím roce.

Seznam oceněných fyzických osob uvedený v materiálu ZK-03-2020-82, př. 1 vychází z výsledků hlasování občanů konaného ve dnech 1. 3. – 31. 3. 2020. Seznam oceněných právnických osob uvedený v materiálu ZK-03-2020-82, př. 2 vznikl na základě hodnocení komise, která byla radou kraje jmenována dne 25. 2. 2020 usnesením č. 0366/06/2020/RK („Rada kraje jmenuje členy komise pro vyhodnocení projektů v rámci soutěže Cena Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2019 dle materiálu RK-06-2020-52, př. 1.“).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 2.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 4. 2020 a usnesením č. 0720/13/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz