Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-92: Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020

ZK-03-2020-92.pdf, ZK-03-2020-92pr01.pdf , ZK-03-2020-92pr02.pdf

Číslo materiálu 92
Číslo jednací ZK-03-2020-92
Název Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2020
Zpracoval L. Matysová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016 dne 22. 11. 2016 byl zřízen mimo jiné Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina (dále jen „Výbor“). Členové Zastupitelstva Kraje Vysočina předložili Výboru své návrhy na udělení medailí konkrétním kandidátům. Výbor obdržel celkem 21  návrhů pro 20 osobností, od 16 zastupitelů a na svém jednání dne 4. 5. 2020 rozhodl o tom, koho z navrhovaných doporučí Zastupitelstvu Kraje Vysočina k udělení medaile.

Návrh řešení

Výbor se rozhodl doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina udělení medailí navrhovaným kandidátům dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 5. 2020 a usnesením č. 0800/15/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2020-92, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz