Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-93: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020

ZK-03-2020-93.pdf, ZK-03-2020-93pr01.doc , ZK-03-2020-93pr02.doc , ZK-03-2020-93pr03.doc , ZK-03-2020-93pr04.doc

Číslo materiálu 93
Číslo jednací ZK-03-2020-93
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Kraji Vysočina pro rok 2020
Zpracoval S. Holbová, V. Švarcová
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 4
Popis problému

Kraji Vysočina byly i v letošním roce doručeny individuální žádosti měst o poskytnutí dotace na provoz Family Pointů v Havlíčkově Brodě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimově.

V Havlíčkově Brodě je provoz Family Pointu realizován ve spolupráci s Informačním a poradenským centrem Vysočina o.p.s., které spolu s krajem stálo u jeho zrodu již v roce 2013. Kontaktní Family Point zde nabízí rodičům s malými dětmi důstojné zázemí pro krátkodobou péči, informační servis týkající se nejrůznějších oblastí rodiny, vzdělávání rodičů prostřednictvím přednášek a seminářů. V loňském roce navštívilo brodský Family Point celkem 3 194 klientů. Otevřeno je každý pracovní den. Po celou dobu provozu je zde přítomna kontaktní pracovnice. Na pokrytí části provozních nákladů Family Pointu v Havlíčkově Brodě pro rok 2020 žádá Město Havlíčkův Brod o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Provoz Family Pointu v Třebíči je realizován v prostorách Městského úřadu Třebíč ve spolupráci s  Třebíčským centrem z.s. Family Point zde funguje již od roku 2011.  Mezi základní činnosti kontaktního Family Pointu patří pořádání přednášek, kurzů, seminářů a akcí pro rodiče s malými dětmi, poskytování informačního servisu týkajícího se rodiny a zprostředkování krátkodobé péče o malé děti. Provozní doba Family Pointu kopíruje otevírací dobu Městského úřadu.  V roce 2019 zde navštívilo Family Point celkem 876 uživatelů. Na pokrytí části provozních nákladů Family Pointu v Třebíči pro rok 2020 žádá Město Třebíč o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Žďárský Family Point realizuje Město Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Kolpingovým dílem České republiky z.s. Family Point je provozován v prostorách žďárské Polikliniky od listopadu 2015. V roce 2019 si sem našlo cestu 1 471 uživatelů. Do Family Pointu si rodiče i prarodiče chodí pro informace, využívají prostor pro přebalení a nakrmení dětí, aktivně navštěvují pravidelně konané přednášky, besedy, cvičení a tvořivé dílny. Family Point je v provozu každý všední den, přítomna je kontaktní pracovnice. Na pokrytí části provozních nákladů Family Pointu ve Žďáru nad Sázavou pro rok 2020 žádá Město Žďár nad Sázavou o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Od 1. 5. 2018 začalo provozovat ve spolupráci s Rodinným centrem Krteček z.s. kontaktní Family Point i Město Pelhřimov. Family Point se zde nachází na adrese Masarykovo náměstí 30, přímo v prostorách RC Krteček. Je zde vytvořeno příjemné zázemí pro rodiče s malými dětmi, kde o ně mohou pečovat (přebalení, nakojení,nakrmení, hra a odpočinek), kontaktní pracovnice jsou připraveny uživatelům poskytnout či zprostředkovat veškeré informace ze všech oblastí rodinného života. Otevřeno pro veřejnost je každý všední den. Celková návštěvnost za rok 2019 bylo 3 019 návštěvníků. Na pokrytí části provozních nákladů Family Pointu v Pelhřimově pro rok 2020 žádá Město Pelhřimov o poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč.

Činnost Family Pointů je v souladu s cíli Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 - 2021 a přispívá k naplňování priority 2: Podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro nefunkční rodiny. Jedná se o podporu dostupnosti a rozmanitosti služeb pro rodiny široké veřejnosti a realizaci aktivit, které podporují a rozvíjí rodičovské kompetence.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci na základě individuálních žádostí Města Havlíčkův Brod, Města Třebíč, Města Žďár nad Sázavou a Města Pelhřimov dotaci na podporu provozu Family Pointů dle materiálů ZK-03-2020-93, př. 1, ZK-03-2020-93, př. 2, ZK-03-2020-93, př. 3ZK-03-2020-93, př. 4. a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-03-2020-93, př. 1, ZK-03-2020-93, př. 2, ZK-03-2020-93, př. 3 a ZK-03-2020-93, př. 4.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 5. 2020 a usnesením č. 0834/15/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 4;

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sociálních věcí (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz