Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-09: FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor

ZK-04-2018-09.pdf, ZK-04-2018-09pr01.pdf , ZK-04-2018-09pr02.pdf , ZK-04-2018-09pr03.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací ZK-04-2018-09
Název FOND VYSOČINY - Informační a komunikační technologie ICT 2018 - schválení navržených podpor
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Informační a komunikační technologie 2018. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2018 dne 6. 2. 2018 vyhlásilo usnesením 0251/01/2018/ZK grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina „Informační a komunikační technologie 2018“. Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 2 500 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 88 žádostí, z toho 11 žádostí bylo navrženo řídícím výborem na vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 77 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Řídící výbor na svém zasedání dne 10. 5. 2018 navrhl podpořit celkem 66 projektů v celkové výši 2 500 000 Kč. 65 projektů je uspokojeno v plné požadované výši dotace a u 1 žádosti byla výše dotace pokrácena do výše zůstatku volných finančních prostředků.

Návrh řešení

Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle ZK-04-2018-09, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle ZK-04-2018-09, př. 2 a zamítnout žádosti dle ZK-04-2018-09, př. 3.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0977/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 2;
  • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 3.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz