Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-10: FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor

ZK-04-2018-10.pdf, ZK-04-2018-10pr01.pdf , ZK-04-2018-10pr02.pdf , ZK-04-2018-10pr03.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-04-2018-10
Název FOND VYSOČINY - Infrastruktura ICT 2018 - schválení navržených podpor
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z grantového programu Infrastruktura ICT 2018. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2018 dne 6. 2. 2018 vyhlásilo usnesením 0252/01/2018/ZK grantový program na podporu rozvoje regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina „Infrastruktura ICT 2018“. Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 3 500 000 Kč. Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 23 žádostí, z toho 2 žádosti byly navrženy řídícím výborem na vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 21 žádostí bylo členy řídícího výboru hodnoceno. Řídící výbor na svém zasedání dne 21. 5. 2018 navrhl podpořit celkem 15 projektů v celkové výši 3 447 856 Kč. Všech 15 projektů je uspokojeno v plné požadované výši dotace. Zůstatek finanční alokace programu činí 52 144 Kč.

Návrh řešení

Odbor informatiky na základě rozhodnutí řídícího výboru tohoto grantového programu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit žádosti dle ZK-04-2018-10, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle ZK-04-2018-10, př. 2 a zamítnout žádosti dle ZK-04-2018-10, př. 3.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0976/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 2;
  • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 3.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz