Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-13: 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“

ZK-04-2018-13.pdf, ZK-04-2018-13pr01.doc

Číslo materiálu 13
Číslo jednací ZK-04-2018-13
Název 11. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina – „Bezpečná nemocnice“
Zpracoval D. Talpa
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 1
Popis problému

Bezpečné prostředí pro naše pacienty a personál zdravotnických zařízení je téma, které zasahuje nás všechny. Zvýšení informovanosti o bezpečí ve zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí, bylo hlavní náplní všech ročníků celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ a konference „Dny bezpečí“ v Jihlavě.

První ročník celostátní soutěže byl vyhlášen v září 2008. Od tohoto roku je do soutěže postupně přihlašován zvyšující se počet projektů. V loňském ročníku celostátní soutěže bylo přihlášeno celkem 22 projektů, z nichž hodnotící komise ocenila 6 vítězných projektů, které byly ohodnoceny cenou hejtmana Kraje Vysočina. Dále bylo 6 vítězných projektů oceněno i finanční cenou spolupracujícího partnera firmy Johnson & Johnson, s.r.o. v celkové výši 150 tis. Kč určené na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů. Zároveň se partner soutěže, firma Johnson & Johnson, s.r.o., rozhodl pro letošní ročník zachovat celkovou finanční odměnu pro vítězné projekty, tedy 150 tis. Kč.  

Kraj Vysočina a partneři soutěže se rozhodli, že zastřešujícím tématem letošního ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ pro soutěžící projekty i pro konferenci „Dny bezpečí“ bude téma „Bezpečí a kvalita ve zdravotnictví – jak čelit aktuálním problémům a výzvám?".

Letošním ročníkem se vyhlašovatel chce zaměřit, jako každý rok, na otázku bezpečnosti z hlediska pacientů, zdravotnických pracovníků. Další pohled může směřovat na výzvy v oblasti práva, lidských zdrojů, zdravotnických prostředků nebo třeba na zajištění bezpečného prostředí. Kromě každoročně předkládaných projektů, zaměřených na řešení hygienických oblastí, dekubitů, MRSA, specifika klinických nebo ošetřovatelských procesů, kvalitu a bezbariérovost prostředí, bychom letos přivítali i projekty, které budou řešit oblasti vzdělávání, mentoringu, supervizi mladých lékařů či nelékařského personálu nebo velmi aktuální téma GDPR ve zdravotnictví.

Kraj Vysočina, jako vyhlašovatel celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“, tak pokračuje v tradici vyhlášení hlavního tématu soutěže, které zohledňuje aktuální prioritu v oblasti bezpečí při poskytování zdravotních služeb.

Návrh řešení

Práce na zvyšování bezpečí ve zdravotnických zařízeních je neustále se opakující a nekončící proces.

Navrhuje se zastupitelstvu kraje vyhlásit jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ v souladu s materiálem ZK-04-2018-13, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0996/17/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem "Bezpečná nemocnice a vzít na vědomí text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2018-13, př. 1.

Návrh usnesení vyhlašuje

jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;

bere na vědomí

text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2018-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz