Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-14: Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018

ZK-04-2018-14.pdf, ZK-04-2018-14pr01.xls

Číslo materiálu 14
Číslo jednací ZK-04-2018-14
Název Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018
Zpracoval R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Ekonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018.

Návrh řešení

Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2018 a má následujících 8 částí:

 

   1)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 4/2018

  • včetně kapitoly Evropské projekty

   2)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 4/2018

  • pouze kapitola Evropské projekty

   3)   Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 – 4/2018

  • bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

   4)   Financování Kraje Vysočina za období 1 – 4/2018

   5)   Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 – 4/2018

   6)   Sociální fond za období 1 – 4/2018

   7)   Fond Vysočiny za období 1 – 4/2018

   8)   Fond strategických rezerv za období 1 – 4/2018

 

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 30. 4. 2018.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1006/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018 dle materiálu ZK-04-2018-14, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor ekonomický (20. 6. 2018)
Termín 20. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz