Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-31: Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-04-2018-31.pdf, ZK-04-2018-31pr01.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-04-2018-31
Název Majetkoprávní vypořádání stavby „II/602 Jihlava - Dvorce“
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz