Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-40: Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou

ZK-04-2018-40.pdf, ZK-04-2018-40pr01.doc , ZK-04-2018-40pr02.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací ZK-04-2018-40
Název Přijetí daru v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o přijetí daru od obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou předložila majetkovému odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina seznam pozemků zastavěných sinicemi II. a III. tříd v kraji, které jsou ve vlastnictví jednotlivých obcí. Majetkový odbor požádal tyto obce o převod pozemků zastavěných silnicemi do vlastnictví kraje.

Obec Radostín nad Oslavou nabídla darování pozemku par. č. 2175/34 o výměře  493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou  do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek je zastavěný silnicí II/354.

 

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou, zastavěný silnicí II/354 z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně bude pozemek předán dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.    

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV, kterým se pozemek předá do jejího hospodaření..

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1051/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s přijetím daru od obce Radostín nad Oslavou

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1735 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-40, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz