Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-46: Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč

ZK-04-2018-46.pdf, ZK-04-2018-46pr01.doc , ZK-04-2018-46pr02.doc

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-04-2018-46
Název Předání majetku k hospodaření Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč a Gymnáziu Třebíč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o předání pozemků do hospodaření příspěvkových organizací.

Na základě usnesení 0233/03/2016/ZK Kraj Vysočina nabyl do svého vlastnictví pozemky par. č. 173/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 186 m2, par. č. 175/2 – zeleň, ostatní plocha o výměře 182 m2 a par. č. 175/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 200 m2, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč. Pozemky byly převedeny do vlastnictví kraje darovací smlouvou uzavřenou s městem Třebíč a nebyly dosud předány do hospodaření příspěvkových organizací, které je užívají ke své činnosti.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá schválit:

  • dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 1, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 173/2 a pozemek par. č. 175/2, v k.ú. a obci Třebíč ,
  • dodatek č. 6 Zřizovací listiny GymnáziaTřebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 2, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 175/3 v k.ú. a obci Třebíč.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1048/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje
  • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 1, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 173/2 a pozemek par. č. 175/2, v k.ú. a obci Třebíč;
  • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny GymnáziaTřebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 2, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 175/3 v k.ú. a obci Třebíč.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz