Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-48: Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

ZK-04-2018-48.pdf, ZK-04-2018-48pr01.doc , ZK-04-2018-48pr02.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-04-2018-48
Název Předání majetku k hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o předání hmotné nemovité věci nově postavené stavby garáže do užívání Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Kraj Vysočina dle schváleného rozpočtu a jeho příloh realizoval stavbu „Výstavba garáže a skladu“. Stavba byla dokončena k 31. 5. 2018 a kolaudace se uskuteční v závěru měsíce června tohoto roku. Stavba garáže byla dle Geometrického plánu pro  vyznačení budovy č. pl. 2372-9/2018 postavena na pozemku na pozemku st. par. č. 2450 o výměře 132 m2, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou.

Návrh řešení

Po dokončení stavby a její kolaudace, je nezbytné provést změnu v majetku předaného k zajištění činnosti Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou prostřednictvím dodatku zřizovací listiny.

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, kterým je předávána nově pořízená stavba garáže k hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1044/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2018-48, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba garáže.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz