Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-51: Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-04-2018-51.pdf, ZK-04-2018-51pr01.pdf , ZK-04-2018-51pr02.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací ZK-04-2018-51
Název Prodej pozemku v k.ú. a obci Ježená
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz