Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-55: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

ZK-04-2018-55.pdf, ZK-04-2018-55pr01.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací ZK-04-2018-55
Název Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj uzavřely Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) ze dne 16. 11. 2017. Z důvodu aktuálních změn ve veřejné dopravě na mezikrajských linkách v oblasti Bystřice nad Pernštejnem a Tišnova je nutné uzavřít dodatek č. 2 smlouvy. Na základě dodatku č. 2 smlouvy bude Kraj Vysočina objednávat dopravní obsluhu území Jihomoravského kraje a Jihomoravský kraj na základě smlouvy bude Kraji Vysočina obsluhu svého území financovat. Konkrétně se jedná o linku č. 840311 Bystřice nad Pernštejnem - Nedvědice - Tišnov.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-04-2018-55, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1010/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-04-2018-55, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 7. 2018)
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz