Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-68: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“

ZK-04-2018-68.pdf, ZK-04-2018-68pr01.pdf , ZK-04-2018-68pr02.pdf , ZK-04-2018-68pr03.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací ZK-04-2018-68
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2018“
Zpracoval O. Tvarůžková
Předkládá P. Franěk
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením zastupitelstva kraje č. 0370/02/2018/ZK dne 27. 3. 2018 byla schválena výzva grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace a obce poskytující sociální služby. Celkový objem finančních prostředků tohoto grantového programu je 3 000 000 Kč.

Uzávěrka programu byla 10. 5. 2018. V tomto termínu bylo doručeno celkem 26 žádostí s celkovým finančním požadavkem 3 830 233 Kč. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor na svém zasedání dne 28. 5. 2018. Z důvodu administrativního nesouladu byly vyřazeny 4 žádosti a 22 projektů postoupilo do dalšího bodového hodnocení. K finanční podpoře bylo navrženo 19 projektů v celkové požadované výši 2 988 743 Kč.

Tento grantový program byl realizován již v předchozích osmi letech a stále se setkává s velkým ohlasem u poskytovatelů sociálních služeb, protože finance na investice získávají s velkými obtížemi. Jedná se o stabilní služby na území kraje a dotace na investice je prospěšná pro jejich další rozvoj.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2018-68, př. 1 a uzavřít s žadateli smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 3, neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2018-68, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 1065/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 1;
  • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 3;
  • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2018-68, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz