Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-75: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu

ZK-04-2018-75.pdf, ZK-04-2018-75pr01.pdf , ZK-04-2018-75pr02.pdf , ZK-04-2018-75pr03.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-04-2018-75
Název Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 - Stavební úpravy Vysočina Areny pro MS 2018 v letním biatlonu
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší žádost SPORTOVNÍHO KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. ze dne 29. 5. 2018 (viz ZK-04-2018-75, př. 1) o změnu smlouvy o poskytnutí dotace č. O02508.0001 (schválenou usnesením č. 0354/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018). SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.  žádá na základě výsledků výběrového řízení o změnu rozpočtu (materiál ZK-04-2018-75, př. 3). Dále z důvodu snížení příspěvku ze strany MŠMT o úpravy schválené smlouvy při zachování výše dotace. V souvislosti se změnami podmínek financování stavebních úprav klub navíc žádá o možnost poskytnutí dotace jednorázově bankovním převodem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku, místo 60 kalendářním dnům ode dne doručení závěrečné zprávy.

Návrh řešení

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 (týkající se stavební úpravy Vysočina Areny) dle materiálu ZK-04-2018-75, př. 2.

O uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu mu přísluší rozhodnout o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým se mění podmínky poskytnutí dotace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 6. 2018 a usnesením č. 0965/17/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 dle materiálu ZK-04-2018-75, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz