Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-78: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina

ZK-04-2018-78.pdf, ZK-04-2018-78pr01.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací ZK-04-2018-78
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina o finanční dotaci ve výši 1 700 000 Kč na pravidelnou činnost výchovy talentované mládeže v programu Fotbalové asociace České republiky na období od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019. Kraj Vysočina podpisem memoranda 2. 11. 2015 společně se statutárním městem Jihlava podpořil program regionální fotbalové akademie v Kraji Vysočina. Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 zajišťuje koordinaci práce s nejtalentovanější fotbalovou mládeží ve věku od 12 do 15 let v kraji a naplňuje tím pilotní program akademie. Přínosem programu je konfrontace vybraných hráčů dané věkové kategorie pod vedením elitních trenérů. Činnost akademie nemá za úkol pouze sportovní rozvoj, ale z hlediska výchovy mládeže také dohlíží na plnění školních povinností a chování. Pravidelný režim s profesionálním sportovním vedením umožní mladým hráčům plně rozvinout jejich talent a v dlouhodobém horizontu pomůže českému fotbalu vychovat hráče srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909, dotaci ve výši 1 700 000 Kč na činnost regionální fotbalové akademie ve školním roce 2018 – 2019. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v  kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Fotbalové akademie (ÚZ 00328) uvažována částka 1 700 000 Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0886/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (19. 6. 2018), Odbor ekonomický (30. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz