Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2018-92: Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

ZK-04-2018-92.pdf, ZK-04-2018-92pr01.pdf , ZK-04-2018-92pr02.doc

Číslo materiálu 92
Číslo jednací ZK-04-2018-92
Název Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/13 pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina ze dne 12. 11. 2013 (dále jen Zásady) definují obec, které může Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina. Cenu získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku. Tím se pro rok 2018 stává obec Vepříkov (okres Havlíčkův Brod), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle platných Zásad může získat cenu Vesnice Kraje Vysočina. Protokol z jednání komise krajského kola Vesnice roku pro hodnocení obcí je obsahem materiálu ZK-04-2018-92, př. 1. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vítězné obci v pátek 3. srpna 2018 od 10:00 hod.

Návrh řešení

V souladu s platnými Zásadami navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení udělení Ceny Vesnice Kraje Vysočina obci Vepříkov a udělit s tím spojené věcné dary této obci, dle materiálu ZK-04-2018-92, př. 2. S poskytnutím darů držiteli titulu Vesnice Kraje Vysočina bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 v kapitole Regionální rozvoj.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 12. 6. 2018 a usnesením č. 1147/18/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 je na kapitole Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje uvažována částka 580 000 Kč na realizaci soutěže Vesnice roku 2018.

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID ZZ02603

Návrh usnesení rozhoduje
  • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437;
  • poskytnout dar obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-04-2018-92, př. 2.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz