Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-11: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-11.pdf, ZK-04-2020-11pr01.pdf , ZK-04-2020-11pr02.pdf , ZK-04-2020-11pr03.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-04-2020-11
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se zabývá návrhem na poskytnutí dotací z programu "Informační a komunikační technologie 2020" (dále jen "program"), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina vyhlásilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 1/2020 dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0064/01/2020/ZK.

Celkový objem finančních prostředků v programu činí 6 500 000 Kč. Do tohoto programu bylo zasláno celkem 132 žádostí:

  • Do podprogramu A: Elektronické služby veřejné správy bylo zasláno 89 žádostí
  • Do podprogramu B: Kybernetická bezpečnost 12 žádostí
  • Do podprogramu C: Síťová infrastruktura 26 žádostí
  • Do podprogramu D: Digitální gramotnost 5 žádostí.

Celková výše požadované dotace činí 9 307 451 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu s podmínkami danými výzvou programu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno 5 žádostí. Řídící výbor hodnotil zbývajících 127 žádostí. Řídící výbor na svém zasedání dne 11. 5. 2020 navrhl podpořit celkem 61 projektů v celkové výši 6 481 966  Kč.

Návrh řešení

Odbor informatiky, na základě rozhodnutí řídícího výboru programu "Informační a komunikační technologie 2020", navrhuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 1, uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 2 a neposkytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 0983/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Informační a komunikační technologie 2020 (ORJ 1600000002) činí 6 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020" subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 3.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor informatiky (31. 8. 2020)
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz