Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-42: FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-04-2020-42.pdf, ZK-04-2020-42pr01.pdf , ZK-04-2020-42pr02.pdf , ZK-04-2020-42pr03.pdf , ZK-04-2020-42pr04.pdf , ZK-04-2020-42pr05.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-04-2020-42
Název FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón.

Uzávěrka programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 byla dne 20. 3. 2020. Bylo doručeno celkem 28 žádostí s celkovým finančním požadavkem 2 517 823 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 1 600 000 Kč. V souvislosti s epidemiologickou situací a v návaznosti na interní opatření krajského úřadu proběhlo hodnocení projektů a hlasování elektronicky. Z hlediska administrativního nesouladu byl vyřazen 1 projekt, zbývajících 27 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru. Z nich je navrženo 16 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši, 3 projekty budou poměrně kráceny a 6 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace a 2 projekty byly vyřazeny z důvodu nesplnění základních kritérií. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka ve výši 1 600 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje

- rozhodnout poskytnout dotace z programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-42, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2020-42, př. 3, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-42, př. 2.

V přílohách ZK-04-2020-42, př. 4 a ZK-04-2020-42, př. 5 jsou uvedeny dotace, o kterých rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 5. 5. 2020 a usnesením č. 0817/15/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Památkově chráněná území 2020 (ORJ 4000000008) činí 1 600 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz