Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-62: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou

ZK-04-2020-62.pdf, ZK-04-2020-62pr01.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací ZK-04-2020-62
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace městu Ledeč nad Sázavou
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost města Ledeč nad Sázavou o dotaci na přístavbu šaten zimního stadionu. Realizace projektu přístavba šaten je dalším krokem v provádění plánované rekonstrukce místního zimního stadionu. Město z vlastních rozpočtových prostředků v předchozích letech již zrealizovalo kompletní rekonstrukci střechy, odvlhčení objektu a pořídilo nový systém chlazení.

Zimní stadion kromě hokejistů využívají i oddíly krasobruslení a veřejnost v rámci pravidelných hodin veřejného bruslení. V dopoledních hodinách je často využíván pro výuku tělesné výchovy školami, a to i krajem zřizovaného Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 dotaci výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu s přihlédnutím na rozsah spolupráce s krajskou školou. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a  sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1052/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 ve výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-62, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz