Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-64: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.

ZK-04-2020-64.pdf, ZK-04-2020-64pr01.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-04-2020-64
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s.
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s. o dotaci na výstavbu víceúčelové sportovní haly. V rámci projektu bude vybudována nová hala pro celoroční činnost. Vybudováním montované haly s umělým povrchem dojde k rozšíření činnosti nejen oddílu tenisu, ale i činnosti Krajského centra talentované mládeže, která je spolkem zajišťována.

Víceúčelová hala bude v průběhu roku využívána školními zařízeními zřizovanými jak městem (ZŠ TGM Třebíč), tak i krajem (Střední průmyslová škola Třebíč, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Třebíč).

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO:  26615151 dotaci ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1054/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-64, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz