Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-65: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.

ZK-04-2020-65.pdf, ZK-04-2020-65pr01.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací ZK-04-2020-65
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku Třebíč Nuclears z.s.
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku Třebíč Nuclears z.s. o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě v Třebíči. V rámci projektu bude vybudováno multifunkční hřiště s umělým povrchem pro baseball a úpravou části podloží pro rozvod potrubí na chlazení vznikne plocha pro kluziště o rozměrech 20 x 40 m. Výstavbou v prostoru po bývalých tenisových kurtech Na Hvězdě vznikne moderní multifunkční hřiště s možností celoročního využívání. Zvláště v zimním období rozšíří možnost návštěvy veřejnosti a doplní tak jedinou ledovou plochu ve městě.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792  dotaci ve výši 954 528 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště. V rozpočtu kraje na rok 2020, v  kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1055/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792 ve výši 954 528 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě v Třebíči;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-65, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz