Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-04-2020-66: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.

ZK-04-2020-66.pdf, ZK-04-2020-66pr01.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací ZK-04-2020-66
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.
Zpracoval M. Kastner, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku TJ Slavoj Pacov, z.s. o dotaci na modernizaci sportovního areálu Za Branou. V rámci projektu bude zmodernizován sportovní areál v Pacově, který je využíván pro fotbal, tenis, atletiku, veřejnost a výuku tělesné výchovy. Prioritou je vybudování zázemí pro uživatele (šatny, modernizace tribuny) a dále rozšíření sportovišť vybudováním 3 tenisových kurtů (2 antukových a jednoho s umělým povrchem). Celý areál po modernizaci bude mít bezbariérový přístup.

Sportovní areál Za Branou tak bude moci i nadále poskytnout spolkům, školám (MŠ, ZŠ, Gymnázium) a složkám IZS příznivé prostředí pro jejich pohybové aktivity.

Návrh řešení

OŠMS předložil radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036  dotaci ve výši 3 763  555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou s přihlédnutím na rozsah spolupráce s Gymnáziem. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 2. 6. 2020 a usnesením č. 1056/18/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036 ve výši 3 763 555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-66, př. 1.
Odpovědnost rada kraje (16. 6. 2020), Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz