Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-07: Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017

ZK-05-2018-07.pdf, ZK-05-2018-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-05-2018-07
Název Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zpracovává Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany na území kraje (dále jen Zpráva), kterou předkládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina k projednání v orgánech kraje.

Nyní je předložena Zpráva za rok 2017. Zpráva podává informace o dění na území Kraje Vysočina v oblasti požární ochrany a činnosti HZS Kraje Vysočina. Obsahuje statistické sledování a podává souhrnný obraz o dění. Obsahem Zprávy jsou také personální údaje a ekonomické informace o hospodaření HZS Kraje Vysočina.

Vzhledem k obsáhlosti této zprávy je předloženo její znění v elektronické podobě (ZK-05-2018-07, př. 1).

Návrh řešení

Doporučuje se zastupitelstvu kraje projednat Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017.

Dle § 27 odst. 3 písm. a) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kraj projednává roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1508/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Bezpečnostní rada Kraje Vysočina

dne 7. 6. 2018 projednala Zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017.

Návrh usnesení bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu ZK-05-2018-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz