Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-15: Přijetí daru v k. ú. Skřinářov

ZK-05-2018-15.pdf, ZK-05-2018-15pr01.doc , ZK-05-2018-15pr02.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-05-2018-15
Název Přijetí daru v k. ú. Skřinářov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o přijetí daru od obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou, předložila majetkovému odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina seznam pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd v kraji, které jsou ve vlastnictví jednotlivých obcí. Majetkový odbor požádal tyto obce o převod pozemků zastavěných silnicemi do vlastnictví kraje.

Obec Skřinářov nabídla darování pozemku par. č. 935/62 o výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek je zastavěný silnicí III/3913.

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o  výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov, zastavěný silnicí III/3913  z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina. Následně bude pozemek předán dodatkem zřizovací listiny do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 26. 6. 2018 a usnesením č. 1199/19/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s nabytím pozemku v k. ú. Skřinářov 

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1744 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz