Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-27: Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování pozemků v k. ú. Polnička

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-05-2018-27.pdf, ZK-05-2018-27pr01.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-05-2018-27
Název Zrušení usnesení 0486/06/2011/ZK a 0029/01/2012/ZK, prodej a darování pozemků v k. ú. Polnička
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz