Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-28: Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-05-2018-28.pdf, ZK-05-2018-28pr01.doc , ZK-05-2018-28pr02.doc , ZK-05-2018-28pr03.pdf , ZK-05-2018-28pr04.pdf , ZK-05-2018-28pr05.pdf , ZK-05-2018-28pr06.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-05-2018-28
Název Vzájemné darování, prodej a výkup pozemků v k. ú. Mirošov u Bobrové a obci Mirošov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz