Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-30: Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“

ZK-05-2018-30.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-05-2018-30
Název Majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina byl investorem stavby „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, I. stavba“, na kterou byl dne 25. září 2017 vydán kolaudační souhlas. Jelikož se v tomto dokončeném úseku  nachází pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to par. č. 5636/22 v k. ú. Velké Meziříčí a dále par. č. 1136/1, par. č. 1136/4 v k. ú. Dolní Heřmanice, je nyní třeba provést majetkoprávní vypořádání.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované stavbě „II/392 Velké Meziříčí - Tasov, II. stavba“ rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 5636/22 v k. ú. Velké Meziříčí a dále par. č.  1136/1, par. č. 1136/4 v k. ú. Dolní Heřmanice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina. Uvedeným převodem nemovitého majetku dojde ke sjednocení vlastníka a stavby. 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 7. 2018 a usnesením č. 1403/21/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatně pozemek par. č. 5636/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 760 m2 v k. ú. Velké Meziříčí a dále pozemky par. č.  1136/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 424 m2 a par. č.  1136/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Heřmanice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

 

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz