Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-32: Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

ZK-05-2018-32.pdf, ZK-05-2018-32pr01.doc

Číslo materiálu 32
Číslo jednací ZK-05-2018-32
Název Vyjmutí nemovitosti z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší vyjmutí mostu pod původním ev. č. 360-051 přes potok Lubí v km 123,750 původní komunikace II/360 v katastrálním území Pocoucov z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

V rámci majetkoprávní vypořádání stavby „II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov“ je nutné převést  objekty původní komunikace II/360, které se nacházejí mimo nové těleso komunikace II/360 a jsou pro kraj nepotřebné. V současné době je most pod původním ev. č. 360-051 svěřen do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

Most původní evidenční č. 360-051 přes potok Lubí v km 123,750 původní komunikace II/360 v katastrálním území Pocoucov je pro kraj nepotřebný a je třeba jej vyjmout z hospodaření příspěvkové organizaci kraje s  názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se most původní evidenční č. 360-051 v rozsahu dle materiálu ZK-05-2018-32, př. 1 vyjme z hospodaření příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 7. 2018 a usnesením č. 1413/21/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 1759 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-32, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz