Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-42: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

ZK-05-2018-42.pdf, ZK-05-2018-42pr01.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-05-2018-42
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.

Ve spolupráci odboru majetkového a KSÚSV, pracoviště Jihlava, byly uskutečněny výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese Jihlava.  Pozemky, které již jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálu ZK-05-2018-42, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2018-42, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek ZL KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1492/22/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 1771 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 11. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz