Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-64: Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV

ZK-05-2018-64.pdf, ZK-05-2018-64pr01.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací ZK-05-2018-64
Název Integrační smlouva Kraje Vysočina se statutárním městem Jihlava v tarifu VDV
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě jednání mezi Krajem Vysočina  a statutárním městem Jihlava vznikl návrh "Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" (dále jen smlouva). Předmětem této smlouvy je nastavení principu integrace veřejné dopravy (VDV) pod objednávkou Kraje Vysočina a městské hromadné dopravy (MHD) pod objednávkou statutárního města Jihlavy.

Současně tato smlouva upravuje podmínky spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti přilehlých oblastí statutárního města Jihlavy a i území statutárního města Jihlavy.

Návrh smlouvy je uveden v materiálu ZK-05-2018-64, př. 1.

  1. Předmětem této smlouvy je nastavení principu integrace veřejné dopravy (VDV) pod objednávkou Kraje Vysočina a městské hromadné dopravy (MHD) pod objednávkou statutárního města Jihlavy.

     

  2. Současně tato smlouva upravuje podmínky spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti přilehlých oblastí statutárního města Jihlavy a i území statutárního města Jihlavy.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá zastupitelstvu kraje k rozhodnutí o uzavření „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" se statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu ZK-05-2018-64, př. 1.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1519/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" se statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu ZK-05-2018-64, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (11. 9. 2018), Odbor dopravy a silničního hospodářství (31. 12. 2018)
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz