Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-80: Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019

ZK-05-2018-80.pdf, ZK-05-2018-80pr01.pdf , ZK-05-2018-80pr02.doc , ZK-05-2018-80pr03.doc

Číslo materiálu 80
Číslo jednací ZK-05-2018-80
Název Partnerství Kraje Vysočina v projektu eljub E-Book Woche 2019
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2019 (Evropské literární setkání mládeže), který se koná již několikátým rokem v Dolním Rakousku.

V roce 2002 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem. Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský a Jihomoravský. Dne 16. ledna 2014 byl za účasti hejtmanů všech krajů a země Dolní Rakousko podepsán společný Pracovní program pro roky 2014 – 2017 a dne 10. ledna 2018 navazující společný Pracovní program pro roky 2018 - 2021. Takto nastavená spolupráce umožňuje zúčastněným krajům spolupracovat na projektech a aktivitách v různých oblastech. Jednou ze společných aktivit v oblasti neformálního vzdělávání je účast výherců krajských kol olympiády v německém jazyce z Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje na týdenním mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku.

Od roku 2014 je koordinátorem projektu spolek Pilgern und Surfen Melk, Donaulände 23, 3642 Aggsbach Dorf (Rakousko). Financování projektu bývá zajišťováno z evropských vzdělávacích programů. Na rok 2019 žádá spolek Pilgern und Surfen Melk o podporu z programu Erasmus+ (KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců). Zemský úřad Dolního Rakouska se na organizaci projektu také podílí, z administrativních důvodů je však jednodušší, aby žadatelem do Erasmu+ byla nezisková organizace, tj. Pilgern und Surfen Melk.

Díky účasti v tomto projektu bude Kraj Vysočina moci vyslat na setkání 1 vedoucího skupiny a  5  účastníků z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje. Pro vyslané je účast na setkání zcela zdarma a ani Kraji Vysočina nevyplývají z partnerství v projektu žádné finanční závazky. V tuto chvíli ještě není k dispozici celková žádost do programu Erasmus+, bude vytvořena a OŠMS poskytnuta během září, a následně podána do programu Erasmus+. Základní informace o celém projektu jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2018-80, př. 1, projekt bude probíhat velmi podobným způsobem jako v minulých letech. Partnerství Kraje Vysočina v projektu je nutné potvrdit uzavřením příkazní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-80, př. 2. (anglická verze). Český překlad příkazní smlouvy je uveden v materiálu ZK-05-2018-80, př. 3.

Návrh řešení

Na základě dlouhodobě dobře fungující spolupráce při účasti na mezinárodním setkání mládeže v Dolním Rakousku, pozitivních ohlasů bývalých účastníků a zájmu na dodržení tradice vysílání výherců krajských kol olympiády v německém jazyce do Dolního Rakouska předkládá OŠMS Zastupitelstvu Kraje Vysočina příkazní smlouvu v anglické (ZK-05-2018-80, př. 2) i české verzi (ZK-05-2018-80, př. 3) a navrhuje, aby Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2019 dle materiálu ZK-05-2018-80, př. 1 a o uzavření smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-80, př. 2.

Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2018 a usnesením č. 1461/22/2018/RK doporučila zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout o zapojení Kraje Vysočina do projektu eljub E-Book Woche 2019 dle materiálu RK-22-2018-31, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-22-2018-31, př. 2.

 

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost rada kraje (11. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018)
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz