Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2018-96: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018

ZK-05-2018-96.pdf, ZK-05-2018-96pr01.pdf , ZK-05-2018-96pr02.pdf , ZK-05-2018-96pr03.pdf

Číslo materiálu 96
Číslo jednací ZK-05-2018-96
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu ROZVOJ VESNICE 2018
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2018“ (dále jen program). Tento program je určen k podpoře realizace projektů řešících rekonstrukce nebo opravy místních komunikací a přilehlých chodníků v místních částech obcí a v místních částech měst Kraje Vysočina.

Maximální dotace činí 150 000 Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 15. 5. 2018. Bylo doručeno celkem 34 žádostí s celkovým finančním požadavkem 4 814 968 Kč. Schválená finanční alokace programu činí 3 000 000 Kč. Zasedání řídícího výboru programu se konala 30. 5. 2018 a 11. 6. 2018. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu byly z dalšího hodnocení vyřazeny 3 žádosti. Zbývajících 31 žádostí s požadavkem 4 364 968 Kč postoupilo do bodového hodnocení. Výsledkem bodového hodnocení je 20 žádosti navržených k podpoře ve 2 812 000 Kč. Zůstatek finanční alokace programu činí 188 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě usnesení řídícího výboru programu č. 001/02/2018/ŘvGP2500 navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-96, př. 1., rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu ZK-05-2018-96, př. 2 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-96, př. 3.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2018 a usnesením č. 1540/23/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz