Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-06: Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika

ZK-05-2019-06.pdf, ZK-05-2019-06pr01.PDF , ZK-05-2019-06pr02.PDF , ZK-05-2019-06pr03.PDF , ZK-05-2019-06pr04.pdf , ZK-05-2019-06pr05.docx

Číslo materiálu 6
Číslo jednací ZK-05-2019-06
Název Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille, organizace soutěže Trophée Mille Česká republika
Zpracoval J. Hadravová, J. Skála
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál předkládá k projednání smlouvu o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille a informuje o přípravě soutěže Trophée Mille Česká republika.

Asociace Trophée Mille se sídlem ve francouzské Remeši, reprezentovaná panem Philippem Millem, šéfkuchařem hotelu Domaine Les Crayères v Remeši, držitelem dvou michelinských hvězd a ocenění Nejlepší pracovník Francie za rok 2011, oslovila na základě několikaleté úspěšné spolupráce Kraj Vysočina s nabídkou společně organizovat české kolo soutěže Trophée Mille v Kraji Vysočina.

Cílem této asociace je podporovat nadané žáky gastronomických středních škol prostřednictvím soutěží mladých kuchařů, cukrářů a číšníků a realizací dalších aktivit. Pořádá již řadu let soutěž Trophée Mille (Millova trofej), a to původně v regionálním formátu v regionu Grand Est a nyní v národním formátu zahrnujícím Francii a od počátku také v mezinárodním formátu, kdy se díky partnerství s regionem Champagne-Ardenne, později Grand Est, mohli žáci hotelových škol z Vysočiny zúčastnit již pěti ročníků mezinárodního kola Trophée Mille a poměřit své umění s vynikajícími žáky gastronomických oborů ze všech kontinentů. V roce 2020 se bude v Remeši konat 10. ročník mezinárodního kola Trophée Mille.

Philippe Mille na základě dobré spolupráce s Krajem Vysočina vložil do této spolupráce důvěru a navrhl projekt, kdy se pod jeho patronátem, za účasti renomovaných českých šéfkuchařů jakožto členů poroty a s využitím regionálních potravin z Vysočiny bude konat české národní kolo soutěže na Vysočině. Mělo by se jednat o první ze zamýšlených národních kol této soutěže mimo Francii, kdy organizátoři plně konzultují postupy přípravy této akce s asociací Trophée Mille, mají však svoji autonomii v nastavení pravidel i formátu soutěže s důrazem na zachování její kvality a prestiže.

K přípravě této soutěže pod názvem Trophée Mille Česká republika byly přizváni manželé Marešovi, majitelé restaurace Tři Knížata v Jihlavě, hotelové školy v Kraji Vysočina, nákupní centrum Citypark v Jihlavě a řada dalších. Hotelové školy z Vysočiny mají díky tomu možnost získávat nové zkušenosti při přípravě této akce, přípravě pravidel soutěže, jednání s partnery a navázání důležitých domácích i mezinárodních kontaktů.

První ročník soutěže má proběhnout dne 16. listopadu 2019 v nákupním centru Citypark v Jihlavě, tak aby byla soutěž po francouzském vzoru přístupná nejširší veřejnosti, přispěla ke zviditelnění kulinářských profesí a prezentovala kvalitu odborného vzdělávání v Kraji Vysočina. Soutěže se zúčastní osm dvoučlenných týmů reprezentujících hotelové střední školy z celé České republiky, které budou do toho finále vybrány porotou v anonymní korespondenční části na základě zaslaných receptů a postupů přípravy. Soutěž bude doprovázena tematickým programem pro veřejnost pod názvem "Gurmet den s Krajem Vysočina" včetně prezentace vysočinských hotelových škol. V porotě zasednou mediálně známí a mezinárodně úspěšní čeští šéfkuchaři a cukráři. Vítěz této soutěže bude pozván na mezinárodní kolo Trophée Mille v roce 2020. Dále budou uděleny zvláštní ceny poroty za nejlepší slaný pokrm, sladký pokrm a týmovou spolupráci. České kolo soutěže bude prezentováno na mezinárodních kolech Trophée Mille a průběžně i vůči partnerům asociace Trophée Mille ve Francii a v tamních médiích.

Rámec spolupráce mezi Krajem Vysočina a asociací Trophée Mille je vyjednán ve znění Smlouvy o partnerství a spolupráci, jež je obsahem přílohy 1 tohoto materiálu, a to v soudním překladu, který zajišťuje identičnost české a francouzské verze (ZK-05-2019-06, př. 1). Vzhledem k zájmu obou stran o dlouhodobou spolupráci a vzájemnou oboustrannou propagaci se jedná o smlouvu sjednávající organizaci tří ročníků Trophée Mille Česká republika. V dalších přílohách se nachází dokument o registraci asociace jako spolku dle francouzského práva (ZK-05-2019-06, př. 2), osvědčení o registraci značky Trophée Mille s podmínkami užití této registrované ochranné známky (ZK-05-2019-06, př. 3) a čestné prohlášení Philippa Milla, že asociace Trophée Mille může v této souvislosti nakládat s ochrannou známkou Trophée Mille, která je registrovaná na jeho osobu (ZK-05-2019-06, př. 4, a ZK-05-2019-06, př. 5).

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana a odbor školství, mládeže a sportu navrhují, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválení smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-06, př. 1.

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání, nyní se jedná o příležitost sdílet tyto zkušenosti s dalšími důležitými aktéry a mistry svého oboru v České republice.

České kolo soutěže bude prezentováno na mezinárodních kolech Trophée Mille a průběžně i vůči partnerům asociace Trophée Mille ve Francii. Jedná se o jedinečnou možnost k získávání a udržování kontaktů světové úrovně v daném oboru a jeden z výrazných výsledků spolupráce Kraje Vysočina s regionem Grand Est, neboť střední školství a gastronomii vnímají obě strany jako důležitý prvek spolupráce s dalšími možnými přesahy i o jiných oborů.

Spolupráce s panem Philippem Millem již dosud přinesla zájem žáků a veřejnosti na Vysočině o gastronomii a vysokou přidanou hodnotu pro ty hotelové školy v Kraji Vysočina, které jsou v této spolupráci aktivní. Vážíme si této nabídky ze strany asociace Trophée Mille, která je oceněním práce středních škol v Kraji Vysočina a zároveň výrazným podnětem pro další zlepšování.

Financování bude zajištěno z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Zahraniční spolupráce, kde je s pořádáním výše uvedené soutěže počítáno ve schváleném rozpočtu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1406/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na pořádání celostátní gastrosoutěže Trophée Mille Česká republika na Vysočině.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-06, př. 1.

Odpovědnost rada kraje (10. 9. 2019), Odbor ekonomický (30. 11. 2019), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 11. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 11. 2019)
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz