Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-25: Předání kabelového vedení v k.ú. Ledeč nad Sázavou do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

ZK-05-2019-25.pdf, ZK-05-2019-25pr01.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací ZK-05-2019-25
Název Předání kabelového vedení v k.ú. Ledeč nad Sázavou do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předání koupeného kabelového vedení do hospodaření KSÚSV.

Na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny se obrátila společnost GALATEK a.s. se sídlem Na Pláckách 647, 584 01 Ledeč nad Sázavou (dále jen GALATEK) se žádostí o odkoupení kabelového vedení. GALATEK kabelové vedení odkoupil v roce 2017 od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. při realizaci svého záměru rozšíření výrobního areálu. Kabelové vedení vedlo z trafostanice do rozvodné skříně na budově ve vlastnictví GALATEK a dále do areálu cestmistrovství KSÚSV. GALATEK budovu boural a pro realizaci své investice se dohodl s ČEZ Distribuce, a.s. na odkoupení kabelového vedení. Rozvodná skříň byla v rámci demolice budovy odstraněna, kabel byl propojen a nadále zásobuje el. energií areál cestmistrovsktví z trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. Tím nastala situace, kdy zásobování areálu cestmistrovství je zajištěno prostřednictvím kabelu, jehož část je ve vlastnictví GALATEK. Bylo potřebné kabel odkoupit, aby byl v celé trase od distribuční trafostanice do rozvodné skříně v areálu KSÚSV v majetku kraje.

Kabelové vedení je nemovitá věc - inženýrská síť, kterou KSÚSV nemůže sama koupit a proto byla žádost postoupena na OM. Rada kraje usnesením 1373/23/2019/RK rozhodla o koupi kabelového vedení do vlastnictví kraje. Kupní cena byla sjednána ve stejné výši v jaké GALATEK koupil kabelové vedení od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - tedy 18 600 Kč (cena kabelového vedení dle znaleckého posudku z roku 2017) + 2 800 Kč (náklady na zpracování znaleckého posudku). K této ceně byla připočtena DPH. Celková výše kupní ceny je tedy 25 894 Kč.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje chválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV, kterým se kabelové vedení předá k hospodaření KSÚSV.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1373/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 1902 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2019-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz