Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-30: Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-05-2019-30.pdf, ZK-05-2019-30pr01.pdf , ZK-05-2019-30pr02.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-05-2019-30
Název Výkup pozemku v k.ú. Kámen u Pacova a obci Kámen
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz