Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-37: Prodej pozemku v k.ú. Jeclov

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

ZK-05-2019-37.pdf, ZK-05-2019-37pr01.doc , ZK-05-2019-37pr02.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací ZK-05-2019-37
Název Prodej pozemku v k.ú. Jeclov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz