Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-39: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace

ZK-05-2019-39.pdf, ZK-05-2019-39pr01.doc

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-05-2019-39
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byly odborem majetkovým a  ve spolupráci s KSÚSV uskutečněny výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd. Pozemky, které jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina, jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

 

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2019-39, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV. 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1429/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 1910 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz