Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-45: Předání pozemků v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci

ZK-05-2019-45.pdf, ZK-05-2019-45pr01.doc , ZK-05-2019-45pr01upr01.doc

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-05-2019-45
Název Předání pozemků v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV.

Kraj Vysočina získal mimo jiné i na základě smlouvy o bezúplatném převodu od Státního pozemkového úřadu pozemky tvořící trvalý zábor dokončené stavby  II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2.stavba v k.ú. Jamné u Jihlavy a v k.ú. Rytířsko. Všechny pozemky jsou v současné době vedené na majetkovém účtu Kraje Vysočina a je třeba je předat do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se v souvislosti se stavbou II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2.stavba nabyté pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-45, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 13. 8. 2019 a usnesením č. 1375/23/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 1913 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-45, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz