Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-05-2019-46: Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

ZK-05-2019-46.pdf, ZK-05-2019-46pr01.doc

Číslo materiálu 46
Číslo jednací ZK-05-2019-46
Název Předání nemovité věci do hospodaření Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předání trafostanice do hospodaření příspěvkové organizace kraje.

Kraj Vysočina prostřednictvím investiční akce zajišťované odborem majetkovým pořídil trafostanici pro areál Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava v ulici Na Stoupách. Pořizovací hodnota investice je 1 189 844 Kč. Trafostanici je potřené předat do hospodaření příspěvkové organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 27. 8. 2019 a usnesením č. 1430/24/2019/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-05-2019-46, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz